Dick Harrison: Från hällristningar till fascistfasoner

Svenska Dagbladet 9 november 2022.

Två nya översiktsverk belyser den svenska idéhistorien utifrån var sin utgångspunkt: den ena i de forntida lämningarna och den andra i de begrepp som definierar vår samtid. Både ”Svensk idéhistoria” och ”Svenska begreppshistorier” bjuder på spännande tankemässiga utflykter.

Böcker