Svenska begreppshistorier
Från antropocen till åsiktskorridor

Kristiina Savin, Jonas Hansson

289:-:-:-:-
Alternativ
Detaljer
 • Utgiven augusti 2022
 • Släppdatum 2022-08-31
 • Recensionsdatum 2022-09-14
 • 748 Sidor
 • ISBN: 9789189139329
 • ISBN: 9789189526983
Svenska begreppshistorier, boundSvenska begreppshistorier, pocketSvenska begreppshistorier, ebookSvenska begreppshistorier, audiobook

Begreppshistoria är en etablerad metod i humanistisk forskning och ligger till grund för en rad monumentala arbeten utomlands, men har inte ägnats något betydande samlingsverk i Sverige – förrän nu. 

I Svenska begreppshistorier bidrar ett fyrtiotal idéhistoriker och andra humanister till en ökad förståelse av den historiska process där våra vardagliga och vetenskapliga begrepp tagit form. Tydligt blir att ord vars innebörder kan verka självskrivna i själva verket utgör historiska  spelfält för oväntade betydelseförändringar och överlagringar, som fortfarande gör sig påminda idag.

Genom begrepp som antropocen, samtycke, kris, teknik, psykopati, miljö, revolution, mode och feminism skildras vår samtida kultur i en brokig mosaik.

Detaljer
 • Utgiven augusti 2022
 • Släppdatum 2022-08-31
 • Recensionsdatum 2022-09-14
 • 748 Sidor
 • ISBN: 9789189139329
 • ISBN: 9789189526983

Kristiina Savin

Kristiina Savin är forskare i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Hennes forskning inriktar sig främst på tidigmodern kulturhistoria, begreppshistoria…

Jonas Hansson

Jonas Hansson är universitetslektor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Han har i sin forskning behandlat bland annat den…