Svenska begreppshistorier

Kristiina Savin, Jonas Hansson

Kommer augusti 2022.
Svenska begreppshistorier, boundSvenska begreppshistorier, pocketSvenska begreppshistorier, ebookSvenska begreppshistorier, audiobook

Begreppshistoria är en etablerad metod i humanistisk forskning och ligger till grund för en rad monumentala arbeten utomlands, men har inte ägnats något betydande samlingsverk i Sverige – förrän nu. 

I Svenska begreppshistorier bidrar ett fyrtiotal idéhistoriker och andra humanister till en ökad förståelse av den utveckling som givit upphov till våra vardagliga och vetenskapliga begrepp. Genom ord som antropocen, samtycke, hushåll, psykopati, mode och feminism framträder här vår samtida kultur i en brokig mosaik.

Detaljer
  • Utgiven augusti 2022
  • ISBN: 9789189139329

Kristiina Savin

Kristiina Savin är forskare i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Hennes forskning inriktar sig främst på tidigmodern kulturhistoria, begreppshistoria…

Jonas Hansson

Jonas Hansson är universitetslektor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Han har i sin forskning behandlat bland annat den…