Kristiina Savin

Kristiina Savin

Kristiina Savin är forskare i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Hennes forskning inriktar sig främst på tidigmodern kulturhistoria, begreppshistoria och känslornas historia.

Böcker

I Media

Striden om språket avgör politiken

Begrepp är de verktyg vi människor använder för att förstå verkligheten. Den som vinner striden om begreppen kommer också att…