Jonas Hansson

Jonas Hansson

Jonas Hansson är universitetslektor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Han har i sin forskning behandlat bland annat den europeiska självbilden och begreppet humanism i svensk samhällsdebatt, samt publicerat flera artiklar om begreppshistorisk teori och metod.

Böcker

I Media

SVENSKA BEGREPPSHISTORIER

Begreppshistoria är en etablerad metod i humanistisk forskning och ligger till grund för en rad monumentala arbeten utomlands, men har…

Ord gör historien

Begreppshistoria är en etablerad metod i humanistisk forksning som ligger till grund för en rad monumentala arbeten utomlands, men har…

Striden om språket avgör politiken

Begrepp är de verktyg vi människor använder för att förstå verkligheten. Den som vinner striden om begreppen kommer också att…

Striden om språket avgör politiken

Begrepp är de verktyg vi människor använder för att förstå verkligheten. Den som vinner striden om begreppen kommer också att…