Jonas Hansson

Jonas Hansson

Jonas Hansson är universitetslektor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Han har i sin forskning behandlat bland annat den europeiska självbilden och begreppet humanism i svensk samhällsdebatt, samt publicerat flera artiklar om begreppshistorisk teori och metod.

Böcker

I Media

Striden om språket avgör politiken

Begrepp är de verktyg vi människor använder för att förstå verkligheten. Den som vinner striden om begreppen kommer också att…