Förnuft och känsla i liberalismen

Ideologipodden 10 mars 2023.

Vilken roll spelar erfarenheter, känslor och karaktärsdrag i den politiska filosofin? Gina Gustavsson, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, är aktuell med boken Det öppna sinnelaget – och dess fiender (Fri Tanke) och diskuterar tillsammans med Andreas Johansson Heinö kring spänningen mellan liberalism som politisk ideologi och ett liberalt sinnelag, som Gustavsson härleder till bland andra Isaiah Berlin.

Böcker