Hur kan vi få ner matsvinnet?

Lära från lärda 6 februari 2023.

Visste du att matproduktionen i världen står bakom en tredjedel av de globala utsläppen? Och visste du att en tredjedel av den mat som produceras sedan slängs? Då kanske du också vet att matsvinn är ett av våra största klimatproblem. I den här boken har forskarna kartlagt matsvinnet och undersökt varför det slängs så mycket mat. Och det är flera faktorer som är viktiga att förstå.

Böcker