Helén Williams

Helén Williams

Helén Williams är docent i Miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Stoppa matsvinnet! – en förpackad lösning är hennes debutbok.

Böcker

I Media

Hur kan vi få ner matsvinnet?

Visste du att matproduktionen i världen står bakom en tredjedel av de globala utsläppen? Och visste du att en tredjedel…

Förpackningar för minskat matsvinn

I en ny bok – ”Stoppa matsvinnet!” – vill två forskare vid Karlstads universitet förklara matsvinnet och visa förpackningarnas roll…

Förpackningar för minskat matsvinn

I en ny bok – ”Stoppa matsvinnet!” – vill två forskare vid Karlstads universitet förklara matsvinnet och visa förpackningarnas roll…