I Media

Förbisedda innovatörer

Den tredje upplagan, 3/2022, av Modern Psykologi skriver om Mönstersökare av Simon Baron-Cohen. Den handlar om hur personer som befinner sig…

Mot den moraliska entydigheten

Sympati för djävulen av Johan Heltne kan läsas som en övning i asketism. Men det är inte mat och husrum författaren…

Är Putin en top eller en bottom?

I vilken kontext väljer man Putin före Biden? Är Putin vår tids Macbeth? Och varför börjar alltid filmens krig ”i…