I Media

Striden om språket avgör politiken

Begrepp är de verktyg vi människor använder för att förstå verkligheten. Den som vinner striden om begreppen kommer också att…

Medicinsk historia runt Drottningholm

När man är engagerad i medicinhistoria drabbas man ideligen av en utmaning: motsättningen mellan kuriosa och hur dessa ska kunna…

Erik Herbertson: Rätten att häda

Sakine Madon, politisk chefredaktör på Upsala Nya Tidning, har skrivit en viktig bok till yttrandefrihetens försvar, Inget är heligt (Fri…