Sprakande bild av människans natur

ETC 27 juni 2022.

”Evolutionsteorin är numera ett oöverblickbart fält. Men två nyutkomna böcker gör pedagogiska försök att introducera ämnet för gemene man. Den ena genom att presentera ny spjutspetsforskning, den andra via en omväg över filosofihistorien. Rasmus Landström har läst två nya böcker som, trots sina brister, väcker hopp om en nytänd entusiasm inför frågan om människans natur.”

Böcker