#263

Åsa Wikforss: Om filosofiska klarlägganden i en grumlig tid

Gäst i veckans podd är Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Akademien. I Wikforss senaste bok »Filosofiska klarlägganden i en grumlig tid« samlas ett urval av hennes kulturartiklar och debattexter från de stormiga åren 2018–2023. 

Vad händer med demokratin när populister får makten över politiken? Hur ser hoten mot yttrandefriheten ut när auktoritära krafter växer sig starka? Och hur stärker vi det förnuftiga och demokratiska samtalet i postsanningens tid?

Avsnittet publiceras den 23 december 2023.

Böcker