Fri Tanke-podden

Joel Halldorf: Tro och vetande

#55

Religion och politik debatteras flitigt. Ett mångkulturellt samhälle har aktualiserat gamla konflikter och nya har skapats. Vad innebär det att…

Torbjörn Elensky: Aristoteles

#51

Aristoteles har antagligen haft större inflytande på vår filosofiska och vetenskapliga utveckling än någon annan enskild tänkare i historien. Han…

Gustav Källstrand: Nobelpriset

#50

Många väntar på samtalet. Få får ta emot det. Hur ser arbetet ut bakom kulisserna till världens främsta pris? Gustav…

Filip Bromberg: Psykedelisk vetenskap

#46

Stress, ångest, depression. Psykisk ohälsa är ett av det moderna samhällets stora utmaningar. Etablerade behandlingsmetoder hjälper inte sällan marginellt och…