Erik Angner

Erik Angner

Erik Angner är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och är disputerad både i vetenskapsfilosofi och nationalekonomi. I sin forskning rör han sig ofta i gränslandet mellan filosofi och ekonomi och hans böcker och artiklar om beteendeekonomi, lyckostudier och expertväldet har nått en stor publik. En bättre värld är möjlig har redan publicerats på engelska och har hyllats av en rad namnkunniga läsare.

Böcker