Alternativmedicinens verkan och biverkan

Varför lockas så många av komplementär och alternativ medicin, trots att många behandlingar saknar vetenskapligt stöd?

Industrin för preparat som påstås kunna förbättra hälsa eller träningseffekter har också vuxit sig stark och omsätter årligen flera miljarder kronor, trots att medlen kan vara hälsovådliga.

Så varför spelar vetenskapligt stöd en begränsad roll i valet av produkter som ska förbättra vår hälsa? Vad har den etablerade hälso- och sjukvården att lära av komplementär och alternativ medicin? Hur stor roll spelar placebo i behandlingar som påverkar vår hälsa?

Medverkande:

Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet och 3:e vice preses av Kungl. Vetenskapsakademien.

Maria Ahlsén, medicine doktor i biokemi och leg. kostrådgivare.

Mats Lekander, professor, forskare i hälsopsykologi vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Moderator: Christer Sturmark, förlagschef Fri tanke förlag Inspelat den 28 mars på Kulturhuset i Stockholm.

Böcker