Därför demokrati – en kväll om kunskapen och folkstyret

Är demokratin i fara? Varför skulle det i så fall spela roll? Idag höjs röster för att demokratin står inför stora hot: politiska demagoger, auktoritär populism och systemskadlig desinformation. Från annat håll beskrivs det som en överdrift: visar inte de nya politiska rörelserna snarare på ett demokratiskt underskott och är det inte bra att många olika åsikter tar plats i debatten?

Sedan ett drygt decennium är demokratin på tillbakagång världen över. Globalt är vi nu tillbaka på 1989 års nivåer, före murens fall. Kina utvecklas återigen mot en diktatur och Rysslands invasion av Ukraina utgör ett brott mot den europeiska säkerhetsordningen. Även i stabila demokratier finns orosmoln. Efter fyra år med Trump, en demagog utan respekt för vare sig sanningen eller demokratin, är det osäkert om den amerikanska demokratin kommer att överleva. I Europa har auktoritär populism, med rötter i fascismen, fått starkt fäste. En femtedel av EU:s medlemsländer befinner sig i en autokratiseringsprocess där demokratin nedmonteras steg för steg.

Vilka är egentligen de största hoten mot demokratin idag? Vilka konsekvenser får populistisk politik för demokratin? Hur kan och bör vi förstå demokratins löfte om att makten utgår från folket? Vem är egentligen fascist och varför är det viktigt att benämna? Hur skyddas demokratin bäst mot systemskadliga aktörer?

Kvällens huvudtalare är filosofen Åsa Wikforss och kommunikationsrådgivaren Mårten Wikforss som tillsammans har skrivit boken Därför demokrati: om kunskapen och folkstyret. Med på scenen har vi också statsvetarna Ludvig Beckman, författare till boken All makt åt folket, och Bo Rothstein. Samtalet leds av Fri Tankes VD Christer Sturmark och för musiken står pianisten och jazzartisten Anders Widmark.

Datum: 15 november 2022
Tid: 19:30
Plats: Scalateaterns källare, Wallingatan 32, Stockholm

Böcker