Den gyllene grenen: Medvetandet, människan och tänkande maskiner

Artificiell intelligens är på god väg att radikalt förändra vår värld, både på gott och ont. AI har redan excellerat i att lösa avancerade problem, inte minst medicinska, men producerar också ofantliga mängder desinformation. Under supervalåret 2024, där nästan halva jordens befolkning går till val, kommer AI spela en stor roll i olika påverkanskampanjer. Hur använder och bemöter vi detta?

Vi ska också tala om de existentiella frågorna: Kommer smarta maskiner också bli tänkande maskiner? Kommer vi till och med skapa medvetna maskiner? Kan de i så fall bli ett hot mot mänskligheten? Vilket leder oss till den eviga frågan: Vad är egentligen en människa?

Välkomna att lyssna till ett samtal om AI-revolutionens konsekvenser för samhället, kulturen och människan – och de många etiska problem som följer om maskinerna börjar tänka själva.

Medverkande:

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, ledamot i Kungliga vetenskapsakademien och Svenska Akademien på stol nr 7.

Gustav Söderström, co-President, Chief Product Owner (CPO) & Chief Technology Officer (CTO) på Spotify.

Anders Sandberg, Senior research fellow på Nick Bostroms Future of Humanity Institute vid universitetet i Oxford.

Samtalet leds av Christer Sturmark & Victoria Larm

 

Victoria Larm har en bakgrund inom konstvetenskapen och är författare, aktuell med den historiska spänningsromanen Den nionde kretsen och dess uppföljare Den förklädda Guden (Norstedts), de första delarna i romanserien Pestmasken.

Christer Sturmark är vd för Fri Tanke förlag, författare och samhällsdebattör, aktuell med boken Konsten att tänka klart (Fri Tanke).

Den Gyllene Grenen är en metafor för samtalet som förgrenar sig ut i olika riktningar där konst, vetenskap, filosofi och litteratur möts i tvärvetenskaplig anda. Målet är att tillsammans få tankemässiga gyllene grenar att växa och utvecklas.

Böcker