Hur står det till med synen på kunskap i den svenska skolan?

I januari publicerade fyra debattörer en kritisk artikel på DN-debatt om Skolverkets kunskapssyn, pseudoteorier jämställs med etablerad vetenskap.

Artikeln undertecknades av Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, Christina Moberg, professor i organisk kemi vid KTH, preses för Kungl. Vetenskapsakademien, Christer Sturmark, författare och förlagschef för vetenskapsförlaget Fri Tanke och Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.

Artikeln väckte starka reaktioner och Skolverket svarade i en replik: Skolverket skriver om kommentarerna till kursplanerna. De fyra skribenterna svarade med slutrepliken Skolverket har djupa problem den 18 januari.

I grunden handlar diskussionen om kunskapssyn. Står Skolverket för en postmodern kunskaps- och sanningsrelativistisk kunskapssyn eller är det en missuppfattning och feltolkning?

Tillsammans med Institutet för Framtidsstudier arrangerade Fri Tanke förlag den 13 april ett lunchseminarium där ett par av artikelförfattarna diskuterade Skolverkets kunskapssyn med Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

I panelen:

• Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik

• Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi

• Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket

Moderator är Gustaf Arrhenius, professor i filosofi och VD för Institutet för Framtidsstudier.

Böcker