Boklansering: Demokratiparadoxen

Hur demokratiskt kan ett samhälle vara? Finns det mer eller mindre demokratiska system? I demokratiska samhällen utgår vi från vissa ramverk i vårt dagliga tal. Vi uttrycker oss fritt, utövar den religion vi önskar och skriver ocensurerat på nätet och i dagspress. Sällan reflekterar vi över hur olika spelregler påverkar våra handlingsalternativ eller att en omröstnings utfall kan påverkas av beslut som fattats långt tidigare.

Tommy Andersson är matematikern som löser samhällsproblem med hjälp av algoritmer. Nu har han undersökt vilka logiska problem som finns i vårt demokratiska system. I sin nya bok Demokratiparadoxen fördjupar han sig i några av dessa motsägelser som gäckat statsvetare och filosofer åtminstone sedan 1700-talet.

 

Medverkande:

Tommy Andersson är professor i nationalekonomi vid Lunds universitet och har tidigare utkommit med Algoritmmakaren (Fri Tanke, 2020). 

Morgan Johansson är socialdemokratisk politiker, tidigare justitieminister, och tidigare ledamot i Grundlagsutredningen.

Ludvig Beckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, författare till All makt åt folket (Fri Tanke, 2021).

Samtalet leds av Christer Sturmark, bokförläggare och VD Fri Tanke

 

Finlandshuset, Stockholm
3 maj 2023

Böcker