Nationalstaten – ett försvarstal

Nationalismen som politisk ideologi har en mörk historia, men begreppet är vida omtvistat och föga entydigt. Finns det fler sätt att tolka nationalismen?

Allt fler röster höjs nu för en liberal nationalism, vars nationella gemenskap inte definieras i etniska eller religiösa termer, men som samtidigt betonar nationen som den politiska gemenskapens grund. Kan liberal nationalism erbjuda en väg bort från dagens politiska låsningar och lägerbildningar? På vilken grund bör liberal nationalism isåfall vila?

Vi bjöd in till ett samtal om liberal nationalism och nationalstatens roll i dagens samhällen. Samtalet utgår från essän Nationalstaten av Björn Östbring. Författaren diskuterar tillsammans med statsvetarna Gina Gustavsson och Andreas Johansson Heinö om vad den svenska nationalstaten rymmer och vad det betyder för den politiska utvecklingen.

För musiken under kvällen stod jazzduon Felicia Roos och Johan Tengholm.

Medverkande:
Björn Östbring, fil. dr i statsvetenskap vid Lunds Universitet, aktuell med Nationalstaten (Fri Tanke 2022)
Gina Gustavsson, docent i statsvetenskap vid Uppsala Universitet, aktuell med Det öppna sinnelaget – och dess fiender (Fri Tanke, 2023)
Andreas Johansson Heinö, statsvetare och förläggare på Timbro förlag, aktuell med boken Anteckningar från kulturkriget (Timbro förlag, 2021)

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och bokförläggare Fri Tanke.

Datum: 22 februari 2023
Plats: Scalateaterns källare, Wallingatan 32, Stockholm

Evenemanget anordnades med stöd av Kulturrådet.

Böcker