Video

Fördjupa dig i vår tids stora frågor – från banbrytande ny forskning till etiska dilemman och politikens nya skiljelinjer. Ta del av våra samtalsserier, tidlösa konversationer med Sveriges och världens främsta tänkare.

Björn Ulvaeus möter Richard Dawkins

Författaren, etologen och evolutionsbiologen Richard Dawkins är världskänd för sitt energiska deltagande i debatter om religion, vetenskap och kultur. Boken…

Två sorters kosmologi

Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik och författare till boken ”Mörkret vid tidens ände”. Max Tegmark är professor i…

Richard Dawkins i Stockholm 2012

Richard Dawkins invited by the Swedish publisher Fri Tanke and the Royal Swedish Academy of Science, an evening in the spirit of the enlightenment, hotel Rival 5 september 2012.