Pi-samtal: Relativitetsteorin och Tidsresor

Vad innebär ett krökt universum? Trodde Albert Einstein på tidsresor? Kan svarta hål fungera som portaler till andra delar av universum?

På torsdagseftermiddagen den 6 november 1919 fick världen veta att Albert Einsteins relativitetsteorier hade bekräftats empiriskt: universum var inte längre är ett stabilt newtonskt universum där tid och rum var åtskilda begrepp. Istället lever vi i den märkliga rumtiden som kombinerar rum och tid till ett enda sammanvävt kontinuum, som dessutom kröks av stjärnor och planeter.. Einsteins forskning har bland annat skapat förståelse för fenomen som svarta hål och gravitationsvågor. Hur har egentligen relativitetsteorierna påverkat vår uppfattning av universum och vår plats i det?

Pi-samtalen är ett samarbete mellan Fri Tanke, Kungl. Vetenskapsakademien och Kulturhuset i Stockholm. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och vill öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Namnet syftar på det matematiska talet π.

Medverkande:

Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet

Sören Holst, lektor i teoretisk fysik vid Stockholms universitet

Maria Gunther, doktor i partikelfysik, författare och vetenskapsjournalist

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och bokförläggare Fri Tanke och spelades in den 19 september av Stadsteatern Kulturhuset. Video är upplagd med tillstånd av Kulturhuset Stadsteatern.

Böcker