Pi-samtal: Vad skiljer egentligen kvinnor och män?

Vad skiljer egentligen kvinnor och män?

Frågan har bäring både socialt och biologiskt. Den kategoriskt binära uppdelningen mellan könen är vetenskapligt långt ifrån självklar. Det går att skilja könen på åtminstone tre olika sätt: kromosomuppsättning, yttre könsorgan och psykisk identifikation. Kategorierna man och kvinna utesluter inte varandra på något enkelt vis. Det är möjligt att vara till exempel man i kromosomhänseende (XY) och kvinna ifråga om yttre könsorgan och psykisk identifikation.

Andra mått som använts är skillnaden i könshormonerna östrogen och testosteron. Men det är också en återvändsgränd, studier visar att vi svarar väldigt olika på dessa hormoner, även inom respektive kön.

Vår grunda förståelse av kön kan skapa problem i situationer när tydliga kategorier krävs. Vi har sett det i fallet Caster Semanya, den sydafrikanska medeldistanslöparen som av Internationella Friidrottsförbundet tvingas medicinera ner sina testosteronnivåer för att få fortsätta tävla, och i larmen om ökningen av unga med könsdysfori (upplevelsen att vara född i fel kön).

Vad säger den biologiska och medicinsk-etiska forskningen om uppdelningen mellan män och kvinnor idag?

Medverkande: Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms Universitet Angelica Linden Hirschberg, professor i gynekologi vid Karolinska Institutet Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings Universitet

Samtalet leddes av Christer Sturmark, VD och bokförläggare vid Fri Tanke.

Inspelat 5:e december 2019 på Kulturhuset, Under fontänen i Stockholm.

Böcker