Pi-samtal: Vi är vad vi äter

I västvärlden har överkonsumtionen av kaloririka livsmedel resulterat i en utbredd övervikt och ett stort folkhälsoproblem, och samtidigt går nära 800 miljoner människor runt om i världen hungriga eller lever på svältens gräns. I framtiden kommer den växande befolkningen innebära att vi måste börja arbeta mot en matindustri som kan tillgodose behovet av näringsrik mat som alla har råd med och som är hållbar ur miljösynpunkt. Hur ser möjligheterna för detta ut ur ett svenskt perspektiv? Vad påverkar vilka livsmedel vi väljer att äta och i hur stor utsträckning påverkas våra val av reklam och andra faktorer? Är mat en klassfråga? Och är den fabriksproducerade maten verkligen så dålig som det sägs?

MEDVERKANDE:

Andreas Håkansson, biträdande professor i mat- och måltidsvetenskap vid Kristianstad universitet

Leif Lundin, enhetschef på RISE, jordbruk och livsmedel

Anne-Marie Hermansson, professor i strukturerade biomaterial vid Chalmers

Samtalet leds av Christer Sturmark, förlagschef på Fri Tanke

Samtalet hölls i Foajé 3, Kulturhuset, Stockholm

Böcker