Bortom GMO
Vetenskap och växtförädling för en hållbar framtid

Roland von Bothmer, Stefan Jansson, Torbjörn Fagerström

240:-:-:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven april 2015
  • Inbunden med skyddsomslag
  • ISBN: 9789187513749
Bortom GMO, boundBortom GMO, pocketBortom GMO, ebookBortom GMO, audiobook

Frågor som berör genmodifierade växter (GM-växter) väcker mycket känslor. Olika intressegrupper har ofta helt olika uppfattningar om dessa växters fördelar och nackdelar. Det är därför svårt för den som vill bilda sig en egen uppfattning i
frågan att sålla ut oberoende information, baserad på forskningens resultat, från den stora mängd vinklade information
som sprids.

I denna bok redogör Roland von Bothmer, Torbjörn Fagerström och Stefan Jansson, ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien,
pedagogiskt och sakligt för forskningsläget. Framställningen är baserad på den stora mängd studier som utförts av offentligt
finansierade forskare världen över och kan läsas utan specialkunskaper i ämnet. Författarna sätter in GM-växter i sitt historiska
och politiska perspektiv, redogör för växtförädlingen i går och idag och blickar framåt och beskriver hur växtförädlingen kan bidra till ett hållbart naturbruk som tär mindre på jordens ändliga resurser.

Detaljer
  • Utgiven april 2015
  • Inbunden med skyddsomslag
  • ISBN: 9789187513749