I vetandets gränsmarker
Nio essäer om religion och verklighetstolkning

Anders Jeffner

Boken är slutnoterad och kan inte köpas längre.
I vetandets gränsmarker, boundI vetandets gränsmarker, pocketI vetandets gränsmarker, ebookI vetandets gränsmarker, audiobook

Anders Jeffner har arbetat hela livet med idéhistoriska och empiriska studier av religion och andra livsåskådningar, och samlar de tankar och reflektioner han samlat på sig under åren i denna fina och djupt personliga essäsamling.

Hur vi ska hitta en tolkning av vår situation som människor i världen utan att hamna i kvasivetenskapens skumrask?

Tanken här är inte att läsaren skall överta någon av de olika bilder som skymtar i framställningen utan istället inspireras till att forma en egen bild som successivt visar sig hållbar i livserfarenheten. Den mystiska erfarenhetens betydelse för vår verklighetsorientering är något som skymtar i alla essäerna.

Essäerna i boken är helt fristående och tankar om empirism, ontologi och teologi återkommer i flera av dem. Gemensamt för alla är att de kan ses som försök att fånga in den kunskapsform som Anders Jeffner kallar insikt.

Detaljer
  • Utgiven november 2016
  • ISBN: 9789187935589