Rädslan för kunskap

Paul Boghossian

Boken är slutnoterad och kan inte köpas längre.
Rädslan för kunskap, boundRädslan för kunskap, pocketRädslan för kunskap, ebookRädslan för kunskap, audiobook

Under de senaste decennierna har en form av skepticism vad gäller möjligheten att uppnå objektiv kunskap fått fäste, både inom delar av universitetsvärlden och samhället i stort. Anti-objektivismen har sina rötter i fransk postmodern filosofi, men också i kunskapssociologi och radikala delar av vetenskaps­teorin.  I en reaktion mot strävan efter objektiva fakta och framhävandet av den vetenskapliga metoden, har man betonat att alla våra övertygelser beror på den historiska kontext vi befinner oss i och hävdat att det finns flera lika giltiga sätt att undersöka världen. Resultatet är en form av genomgripande relativism angående både sanning och metod.

I Rädslan för kunskap undersöker Paul Boghossian kunskapsrelativismen och belyser dess grundläggande brister. Denna korta och klarsynta bok visar att filosofi ger ett bergfast stöd för det sunda förnuftet mot relativismen.

Vi behöver inte vara rädda för kunskap. Den verkliga faran är ett samhällsklimat där kritiskt tänkande och objektiv metod inte längre utgör den gemensamma utgångspunkten. Då har vi inte längre några redskap att hantera åsiktsskiljaktigheter och motsättningar.

Detaljer
  • Utgiven mars 2016
  • ISBN: 9789187935008