The Real Owners of the Planet

Björn Persson

629:-:-:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven September 2019
  • 260 Sidor
  • ISBN: 9789188589590
The Real Owners of the Planet, boundThe Real Owners of the Planet, pocketThe Real Owners of the Planet, ebookThe Real Owners of the Planet, audiobook

Att säkerställa djurens överlevnad är en av de viktigaste frågorna i modern tid.

– Björn Persson

Afrikas vilda djur har funnits på planeten långt innan oss. Några av dem är mer än 50 miljoner år gamla, och den första människan tog sina första steg på jorden för bara 190 000 år sedan. Bara under 1900-talet har vi lyckats utrota nästan 500 arter.

The Real Owners of the Planet är en fotobok som hyllar djurens otroliga skönhet, och synliggör vad vi riskerar att förlora om vi inte gör något åt deras situation. Boken är även en filosofisk betraktelse av människans plats i naturen bland sina grannar djuren, och nödvändigheten av människans egen utveckling i ett hotat ekosystem.

I hela sitt liv har Björn Persson rest runt i Afrika för att fotografera dess vilda, försvinnande värld. Men i stället för att skapa förtvivlan genom att belysa det negativa vill han inspirera människor att engagera sig och agera.

Detaljer
  • Utgiven September 2019
  • 260 Sidor
  • ISBN: 9789188589590