Miljöframgångar
Från freonförbud till klimatlag

Mats Engström

213:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven Mars 2020
  • 376 Sidor
  • ISBN: 9789188589811
  • Utgiven Februari 2020
  • ISBN: 9789178195060
Miljöframgångar, boundMiljöframgångar, pocketMiljöframgångar, ebookMiljöframgångar, audiobook

Miljöproblem kan ibland verka hopplösa att klara av. Vi står inför katastrofala klimatförändringar. Tidningsrubriker berättar också om massutrotning av djur och växter, om miljögifter och plastnedskräpningen av världshaven.

Kunskap om miljöframgångar från förr i tiden kan vara till hjälp i en tid då utmaningarna kan framstå som oövervinnerliga. Det gick att avveckla freonerna, införa en av världens första koldioxidskatter och att skärpa EU:s kemikalielagar. Utifrån intervjuer med politiker, tjänstemän och forskare ger denna bok en unik inblick i hur några avgörande miljöpolitiska beslut tog form och vilka lärdomar vi kan dra för framtiden.

De miljöreformer som beskrivs i denna bok var inte enkla att få igenom. Gång på gång har motståndarna sagt att utsläppsminskningar varit omöjliga, men det har ändå fungerat till slut. Och ofta blev resultaten bättre än förväntat.

 

Detaljer
  • Utgiven Mars 2020
  • 376 Sidor
  • ISBN: 9789188589811
  • Utgiven Februari 2020
  • ISBN: 9789178195060