I Media

Öppna ögonen för existentiell vetenskap

”Den är osynlig på kultursidorna, den behandlas sällan i romanform eller på ledarsidor. Ändå är det den existentiella vetenskapens snabba utveckling under det 21:a århundradet som mest genomgripande kommer att förändra vår självbild”, skriver Christer Sturmark.

Jenny Jewert: Jakten på schyst föda

Både ekologisk och konventionell produktion av mat brottas med miljöproblem. Framtidens uthålliga jordbruk kommer att vara en hybrid av dessa…

Ekologiskt jordbruk ger lika stor skörd

En debatt har blossat upp om värdet av ekologiskt jordbruk. Det största forskningsprojektet om ekologisk mjölkproduktion på gårdsskala som har…

Ekologisk odling har blivit bakbunden

Det ”traditionella jordbruket” har mycket att lära av det ekologiska. Men det ekologiska jordbruket måste lösas från sina dogmatiska bojor,…

Frågor och svar om ekologisk odling

Under senare år har frågorna varit många när det gäller ekoodlingens för- och nackdelar och svaren har ofta varit motsägelsefulla…