I Media

Svårt att bekämpa dumhet

Många arbetsplatser fylls av sådant som inte har med verksamheten att göra. Orsakerna analyseras i aktuella böcker, skriver Blanche Sande.

Debatt: Kapitalismens slut?

Luttrade världsförbättrare brukar säga att världen troligen går under innan kapitalismen gör det.

Farvel til boka?

«Bokens folk» gir unik inngang til å forstå hva som står på spill i en muntlig basert kultur.