I Media

Att bygga upp det kollektiva

Bo Rothstein menar att den politiska vänstern hamnat fel i sin bild av hur jämlikhet skapas, skriver Elisabeth Lindberg.