Alla ska arbeta med värdegrunder – men vet någon varför?

Dagens Nyheter 3 januari 2022.

Allt fler företag och myndigheter tar i dag fram värdegrunder. Men bidrar det verkligen till ökad effektivitet eller är det bara ett sätt att skapa nya och tidsödande arbetsuppgifter? Karin Brunsson, docent i företagsekonomi, ser en oroväckande trend.”

Böcker