Andreas Jansson

Andreas Jansson

Andreas Jansson är civilekonom och doktorerar i företagsekonomi vid Lunds universitet.

Böcker

I Media

Åkerman: Värdegrundens avgrund

”Något som knappast hjälper är att värdeorden som används ofta är vaga och intetsägande. Dels blir det oklart hur en…