Martin Blom

Martin Blom är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hans forskning kretsar huvudsakligen kring bolagsstyrning, strategi och ledarskap och han har publicerat böcker, bokkapitel och artiklar inom samtliga dessa områden. Han agerar även som talare och rådgivare inom näringslivet och sitter med i PwCs Roundtable on Corporate Governance.

Böcker