Martin Blom

Martin Blom

Martin Blom är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hans forskning kretsar huvudsakligen kring bolagsstyrning, strategi och ledarskap och han har publicerat böcker, bokkapitel och artiklar inom samtliga dessa områden. Han agerar även som talare och rådgivare inom näringslivet och sitter med i PwCs Roundtable on Corporate Governance.

Böcker

I Media

Kritiserade värdegrundbegreppet synas

”FÖRÄNDRINGSLEDNING Allt fler chefer och medarbetare i svenska organisationer har under de senaste trettio åren börjat svänga sig med ordet…

Åkerman: Värdegrundens avgrund

”Något som knappast hjälper är att värdeorden som används ofta är vaga och intetsägande. Dels blir det oklart hur en…