Värdet av värdegrunder

Andreas Jansson, Martin Blom, Mats Alvesson

213:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven September 2021
  • 300 Sidor
  • ISBN: 9789189139671
  • Utgiven September 2021
  • ISBN: 9789180203814
Värdet av värdegrunder, boundVärdet av värdegrunder, pocketVärdet av värdegrunder, ebookVärdet av värdegrunder, audiobook

Under de senaste trettio åren har värdegrunder blivit ett oundgängligt inslag i varje företagskultur. Detta huvudsakligen svenska begrepp är nu lika vanligt på arbetsplatser runt om i landet som gratis kaffe.

Men kan verkligen några vaga värdeord lösa de problem som finns inom organisationskulturer? Och ger de stora resurser som satsas på värdegrundsarbete något reellt resultat? Kort sagt: Har värdegrunder verkligen något värde?

I Värdet av värdegrunder belyser författarna värdegrundsfenomenet på djupet. Genom fallstudier och praktiska reflektioner söker de bidra till att minska risken att organisationer ägnar sig åt storskaliga och pretentiösa projekt som bara gör ledningar, stabsfolk och konsulter nöjda. Men som, på gott och ont, inte gör någon större skillnad för verksamheten i vardagen. Många värdegrundsarbeten är i riskzonen.

Detaljer
  • Utgiven September 2021
  • 300 Sidor
  • ISBN: 9789189139671
  • Utgiven September 2021
  • ISBN: 9789180203814