Kostsamma värdegrundsprojekt ställer orimliga krav på de anställda

Publikt 21 oktober 2021.

Myndigheters värdegrundsprojekt tar stora resurser i anspråk, men väcker också frågan om det är rimligt att staten avkräver sina anställda gemensamma värderingar, skriver Martin Blom, docent vid ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Böcker