Kritiserade värdegrundbegreppet synas

VD tidningen 20 september 2021.

FÖRÄNDRINGSLEDNING Allt fler chefer och medarbetare i svenska organisationer har under de senaste trettio åren börjat svänga sig med ordet värdegrund, runt nio av tio organisationer har idag en värdegrundspolicy. Samtidigt är missnöjet stort i att värdegrundsarbetet inte ger någon bestående effekt eller egentlig skillnad.

Med denna skeptiska hållning skriver Mats Alvesson, Martin Blom och Andreas Jansson, forskare vid Lunds universitet, om lärdomar utifrån företags och organisationers arbete i Värdet av värdegrunder.”

Böcker