”Man kan vara civiliserat oense”

Svensk Bokhandel.

I SVENSK BOKHANDEL ”Under etiketten Existentiell salong, ordnar de två förlagen samtalskvällar under våren med Librisförfattaren Joel Halldorf och Fri tankes förlagschef Christer Sturmark.

Vad vill ni uppnå med just den här samtalsserien?
– Vi vill visa att man kan komma från olika ställningstaganden och olika syn på världen och skapa ett intressant samtal. Att man kan vara civiliserat oense. Vi vill gifta ihop våra målgrupper. Existentiell salong arrangeras för första gången i morgon onsdag, på Teater Brunnsgatan 4 i Stockholm.” – Martina Stenström, Operativ förlagschef, Fri Tanke.

Böcker