Mats Alvesson: ”Vilken nytta har värdegrunder?”

Chef 9 november 2021.

”I sin nya bok Värdet av värdegrund undersöker organisations- och ledarskapsforskaren Mats Alvesson tillsammans med två forskarkolleger fenomenet värdegrundsarbete. Detta är något de flesta organisationer ägnar sig åt. Men till vilken nytta? frågar sig författarna.”

Böcker