I Media

Ovärderlig inblick i hur Putin tänker

Det finns en kontinuitet i rysk utrikespolitik: törsten efter erkänsla som stormakt. Per Enerud läser ”Det fallna imperiet” och finner…

Vi måste göra som Martin Kragh säger

Rysslandsforskaren Martin Kraghs nya bok ”Det fallna imperiet” ökar förståelsen av hur Ryssland har utvecklats under de senaste 30 åren….

Läs ett utdrag ur Det fallna imperiet

Den ryskortodoxa kyrkan älskar Putins budskap om konservativa, illiberala och antivästliga värderingar. I ett utdrag från Martin Kraghs bok Det fallna…