Professor sågar värdegrunder: ”Kan leda till åsiktsförtryck”

Dagens samhälle 24 augusti 2021.

”Sluta med all onödig skit”. Professor Mats Alvesson sågar visionsarbete, värdegrunder och tillitsbaserad styrning. Och han tycker att chefer ofta är anpasslingar som fördummas av alla möten. Med humorns hjälp sprider han beska budskap till ledare i offentlig sektor.

Böcker