Rikard Flyckt: En bra värdegrund – vad ska det vara bra för?

Tranås tidning 25 november 2021.

”Snart sagt varje företag, myndighet och organisation håller sig med en värdegrund – vackra ord som ofta är så självklara att de inte kan ifrågasättas. Men gör värdegrundsarbete någon nytta? Tre Lundaforskare som har skrivit en bok på temat är ytterst skeptiska. Dock: Även ifrågasättanden bör ifrågasättas, konstaterar Rikard Flyckt.”

Böcker