”Värdegrunderna har sällan så mycket värde”

Dagens Nyheter 3 oktober 2021.

Forskarna Mats Alvesson och Martin Blom i DN debatt: Varför ägnar så många svenska organisationer så mycket tid och resurser åt värdegrundsarbete?

Det är svårt att skönja några konkreta resultat av ansträngningarna. Intresset i organisationen tycks snabbt dala när den initiala entusiasmen har lagt sig. Efter en tid kommer få ihåg värdeorden eller vad de betydde.

Böcker