#117

Folke Tersman – Om demokratins utmaningar

Det är en risk vi gärna tar, att framstå som galna utopister.

Borde vi vara oroliga för demokratins framtid? Ja, menar filosoferna Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö i boken “Folk & vilja: Ett försvar av demokratin i vår tid”. De argumenterar för att vi behöver mer demokratiskt belsutsfattande i samhällets alla sfärer för att engagera medborgarna. Hör Tersman berätta om demokratins kris och våra möjligheter att rädda den sköra skapelsen.

Boken finns att köpa här: https://fritanke.se/bocker/folk-vilja/

Böcker