PI-samtal

Pi-samtal: Den vetenskapliga revolutionen

Den moderna vetenskapen föddes under den vetenskapliga revolutionen på 1600-talet. Dess början brukar ibland markeras med  publiceringen av Francis Bacons…

Pi-samtal: Politiserad forskning

Hur fria och oberoende är egentligen forskarna? Det vetenskapliga arbetssättet med metodik och kollegial granskning syftar till att minimera partiskhet. Ändå…