Pi- Symposium: Idéer som förändrar världen

Lingvisten Noam Chomsky har sagt att alla frågor kan delas in i två kategorier: problem eller mysterier. Problem kan vi hitta svar på, mysterier är olösliga. Efter årtusenden av mänskligt tänkande har mysterier omvandlats till problem och filosofer har utmanat etablerade uppfattningar om den mänskliga naturen, vår plats i universum och verklighetens väsen. Idéer som fått världen att skälva.

Fri Tanke presenterar en kväll där vi genom filosofi, vetenskap och musik närmar oss människans eviga frågor: vad är en människa? Varför finns någonting snarare än ingenting? Har vi en själ?

Medverkande:
Filosoferna A.C. Grayling och Åsa Wikforss, fysikern Ulf Danielsson och författaren Torbjörn Elensky. Graylings nya bok Filosofins historia är utgångspunkten för samtalet.

Kvällen tonsätts av José González.

Inspelat: Lilla Cirkus den 23 november 2021.

Böcker