Kreationism i Sverigedemokraternas styrelse

Ung, kvinna och ny i riksdagen. Dessutom som representant för Sveriges mest utskällda riksdagsparti.

Julia Kronlid blev invald i riksdagen 2010 och sitter i Sverigedemokraternas partistyrelse.

– Som ung kvinna i Sverigedemokraterna är man nog mer utsatt än inom andra partier, säger Julia Kronlid. Både medialt och vad gäller hotbilder. Men inom partiet känns det väldigt positivt att vara kvinna. Vi behöver locka fler kvinnor.

Politiken är central i hennes familj och bland närstående. Hon är gift med Örebropolitikern David Kronlid (SD), som är son till Kristna Värdepartiets ordförande Per Kronlid, ett parti som vill totalförbjuda aborter och samkönade äktenskap.

– Jag kommer inte att rösta på dem. Mina värderingar ligger närmare Sverigedemokraterna än Kristna Värdepartiet.

TROR INTE PÅ EVOLUTIONEN

Julia Kronlid tycker att man i skolan ska presentera evolutionsteorin som en teori bland andra. Något som knappast är förenligt med kursplanen för den svenska skolan.

– Jag tycker man ska presentera att det finns människor som tror på andra sätt också. Man ska undervisa om evolutionen, men också lyfta fram dem som kritiserar den.

Jag påpekar att det blir problematiskt om skolan alltid ska presentera olika uppfattningar om vad som har skett, oavsett hur rimliga de är. Ska vi exempelvis berätta om Förintelsen men samtidigt säga att det finns de som tror att Förintelsen inte har ägt rum, och lämna till eleverna att välja vad de vill tro?

– Det är skillnad att uttala sig om något som hänt i nutid, när det finns människor som lever i dag som faktiskt var med. Ingen som lever i dag var ju med för sextusen år sedan.

Men de sista överlevarna från Förintelsen är snart döda. Med Kronlids synsätt på historien dröjer det alltså inte så länge innan vi måste börja tala om Förintelsen ”som en teori bland andra”.

– Jag tror att det finns en högre makt som ligger bakom hela skapelsen. Det kan finnas en viss utveckling i naturen, men jag ifrågasätter delar av evolutionsteorin. Jag accepterar inte evolutionsteorins påstående att människor härstammar från aporna. Man kan ifrågasätta det vetenskapliga i det eftersom det ligger så långt tillbaka i tiden.

Skapades då människan för sextusen år sedan? Julia Kronlid undviker att ge ett direkt svar:

– Jag vill inte gå in på detaljfrågor om tidsaspekter. Men jag tycker inte att man måste tolka Bibelns skapelseberättelse så att en dag måste motsvara exakt en dag.

INTE RELIGIÖST NEUTRAL

Sverigedemokraterna vill inte ha en sekulär stat. I deras programförklaring står följande att läsa:

Den svenska staten kan och bör inte vara religiöst neutral. Sverige har varit ett kristet land i över tusen år. Kristendomen är intim [sic] sammanvävd med den svenska kulturen och identiteten. […] Kristendomen bör i kraft av sin historia tillåtas att inneha en särställning i förhållande till andra religioner i Sverige.

– Vi måste särskilt beakta vårt kristna kulturarv, men vi är ett icke-konfessionellt parti. Att kungen inte har religionsfrihet ser jag som ganska naturligt med tanke på vårt kristna kulturarv, så det har jag ingenting emot. Jag försvarar monarkin och den ordning vi har nu. Kungen ska stå upp för kristendomen. Jag tänker inte verka för någon förändring i det.

Svensk lag säger att Svenska kyrkan ska vara ett luthersk-evangeliskt samfund. Ingen annan intresseorganisation eller livsåskådningsförening är skyldig enligt lag att ha en viss åskådning eller ideologi. Är det en rimlig hållning?

– Om jag går med i Svenska kyrkan så vill jag ju veta vad den står för. Det är väl inte så konstigt. Men om det borde stå i lagen har jag inte tänkt på.

Och hur ser Julia Kronlid på Svenska kyrkan?

– Kyrkan verkar ha problem med vad den tror på. Nya ärkebiskopen är otydlig med om hon tror på jungfrufödseln eller inte. Jag kan i alla fall inte tolka vad hon menar. Om det är så, då tycker jag att det är ganska fundamentalt. Jungfrufödseln är central i kristendomen. Antingen så står man för de centrala trossatserna i kristendomen, eller så får man bekänna sig till en annan religion. Det är magstarkt att ifrågasätta detta som biskop. Om det verkligen är så att ärkebiskopen ifrågasätter dessa saker, så kan man nog ifrågasätta om Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund.

Ta del av samtalet! Bli prenumerant och
få Sans direkt hem i brevlådan.

Böcker