Ledare: Välkommen till Sans 2.0!

Som ni ser har vårt magasin genomgått en ansiktslyftning. Tillsammans med formgivaren Johannes Molin har vi gett Sans en modernare och tydligare profil, utan att ge avkall på läsbarhet och innehåll. Vi hoppas att den ska tilltala våra läsare. Ni får mycket gärna ge oss återkoppling till info@sansmagasin.se.

Vi har precis genomgått en intensiv valrörelse i Sverige, som utan tvekan har påverkats av det kaos som råder på somliga håll i världen. Bilder och videoklipp från bland annat Gaza, Syrien och Irak vittnar om en brutalitet som är svår att ta in. När barn halshuggs på film passerar man inte bara alla moraliska gränser gentemot sina offer, utan också gränsen för vad vi betraktare står ut med att se.

Aldrig har det varit tydligare att världen behöver en ny upplysning och en värdegrund som vilar på rationella resonemang och sekulär etik. I Sans 2•2014 skrev Steven Pinker om behovet av en sådan ny upplysning och kritiserade dagens postmoderna och antiintellektuella strömningar som inte sällan ringaktar vetenskap.

I detta nummer möter hans teser visst motstånd i en essä av Erik Bergström. Dialogen om vetenskap, modernism och postmodernism lär fortsätta – det är en av de viktigaste idéprocesserna i vår tid. Mycket är hemskt och skrämmande i samtiden, men låt det aldrig råda tvivel om att det är betydligt bättre att leva nu än för många hundra år sedan.

Vår artikel om medeltida kirurgi kommer att få alla som säger »det var bättre förr« att tänka om.

Välkommen till Sans 2.0!

Christer Sturmark, chefredaktör

Ta del av samtalet! Bli prenumerant och
få Sans direkt hem i brevlådan.

Böcker