Video

Fördjupa dig i vår tids stora frågor – från banbrytande ny forskning till etiska dilemman och politikens nya skiljelinjer. Ta del av våra samtalsserier, tidlösa konversationer med Sveriges och världens främsta tänkare.

Pi-samtal: Kan kärnenergin rädda klimatet?

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Vi har gått in i en ny geologisk tidsålder, antropocen, där förändringarna i klimatet på jorden inte är naturliga utan orsakade av människan. FN:s klimatpanel, IPCC, menar i en rapport från förra året att vi har ett decennium på oss att stävja en katastrofal utveckling. Jorden klarar 1,5 graders temperaturhöjning till 2100. Mer än så och konsekvenserna är fatala.