Video

Fördjupa dig i vår tids stora frågor – från banbrytande ny forskning till etiska dilemman och politikens nya skiljelinjer. Ta del av våra samtalsserier, tidlösa konversationer med Sveriges och världens främsta tänkare.

Pi-samtal: Politiserad forskning

Hur fria och oberoende är egentligen forskarna? Det vetenskapliga arbetssättet med metodik och kollegial granskning syftar till att minimera partiskhet. Ändå…

Pi-Symposium: Psykedelisk Renässans

En kväll om psykedeliska substanser och den nya vetenskapen om medvetandet, döden, beroende, depression och transcendens. Se Michael Pollan tillsammans…

Pi-samtal: Ägnar sig forskare åt meningslös vetenskap?

År 1996 briserade en skandal inom forskarvärlden. Alan Sokal, professor i fysik, skickade in en nonsensartikel till tidskriften Social Text för att visa hur postmodernismen slagit rot i vetenskapen och urholkat både sanning och relevans.

Pi-samtal: Kan kärnenergin rädda klimatet?

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Vi har gått in i en ny geologisk tidsålder, antropocen, där förändringarna i klimatet på jorden inte är naturliga utan orsakade av människan. FN:s klimatpanel, IPCC, menar i en rapport från förra året att vi har ett decennium på oss att stävja en katastrofal utveckling. Jorden klarar 1,5 graders temperaturhöjning till 2100. Mer än så och konsekvenserna är fatala.